สารกำจัดโรคพืชเอมัส

ชื่อสามัญ : อะซ็อกซีสโตรบิน
(azoxystrobin 25% sc)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าว โรคกาบใบแห้ง 20-30 มล.
เบญจมาศ โรคราสนิมขาว (Puccinia sp.) 2.5-5 มล.
แปลงผักคะน้า โรคใบจุดในคะน้า (Alternaria sp.) 5-10 มล.
กุหลาบ โรคใบจุด (Marssonina rosae) 5-10 มล.
ชมพู่ โรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc.) 5-10 มล.
พริก โรคแอนแทรคโนส 5-10 มล.
มะม่วง โรคแอนแทรคโนส 5-10 มล.
หอมหัวใหญ่ โรคแอนแทรคโนส 10 มล.
หอมหัวใหญ่ โรคใบจุดสีม่วง 5-10 มล.
องุ่น โรคแอนแทรคโนส 5 มล.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด