ฮอร์โมนพืชพาร์10

ชื่อสามัญ : แพ็กโคบิวทราซอล
(paclobutrazol 10% wp)


กลุ่มสารเคมี            Triazole
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เคลื่อนย้ายเข้าสู่ต้นพืชทั้งทางรากและทางใบ
มีคุณสมบัติในการลดปริมาณการสร้างจิบเบอเรลลินในพืช ทำให้ต้นพืชมีการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านลดลง และทำให้พืชสร้างตาดอกเร็วขึ้น เช่น ทุเรียน มะม่วง ชมพู่  สามารถส่งเสริมออกดอกนอกฤดูและในฤดูได้
ชะลอการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งก้านลดลง ช่วยลดความสูง ป้องกันการหักล้ม ในข้าวและไม้ดอก
ช่วยลดค่าแรงงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งกิ่งเหมาะสำหรับมะม่วงที่ปลูกระยะชิด

ข้อแนะนำและข้อควรระวัง

  • ควรใช้กับพืชที่มีความแข็งแรง สมบูรณ์และได้รับการดูแลรักษาอย่างดีอยู่เป็นประจำ
  • ควรใช้ภายหลังจากพืชมีการแตกใบอ่อนอย่างน้อย 1-2 ชุด อยู่ในระยะใบอ่อน ใบพวง หรือใบเพสลาด
  • สำหรับมะม่วงไม่ควรใช้โดยวิธีราดทางดินเกินปีละ 1 ครั้ง
  • ไม่ควรใช้ในอัตราที่สูงเกินไป เพราะอาจทำให้พืชเกิดอาการชะงักและไม่เจริญเติบโตได้
  • ในกรณีที่ใช้ซ้ำต้นเดิมในฤดูที่ผ่านมา มีการแตกยอดใหม่แล้วมียอดสั้นผิดปกติ ให้ใช้อัตราลดลงครึ่งหนึ่งของอัตรา    
  • แนะนำกับมะม่วงพันธุ์เบา ส่วนพันธุ์หนักให้ใช้อัตรา สามส่วนสี่ของอัตราแนะนำ
พืช อัตราการใช้ วิธีการใช้
ทุเรียน ฉีดพ่นทางใบอัตรา 200-300 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ควรผสมสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสาร ควรฉีดพ่นสารกับต้นทุเรียนที่มีความสมบูรณ์ ควรมีปริมาณและความหนาแน่นของใบดี ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ขณะฉีดพ่นสารใบทุเรียนควรเป็นใบเพลสลาด
มะม่วง พันธุ์เบา เช่น เขียวเสวย ราดทางดิน อัตรา 10 กรัม ต่อ เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำสะอาด 1-2 ลิตร ผสมน้ำราดลงดินบริเวณรอบลำต้นและภายในทรงพุ่ม ก่อนราดสารควรมีการให้น้ำเสียก่อนและควรอยู่ในระยะใบพวงจนถึงใบเพสลาด หลังราดสารแล้ว ควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
มะม่วง พันธุ์หนัก เช่น น้ำดอกไม้ 15 กรัม ต่อ เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำสะอาด 1-2 ลิตร ผสมน้ำราดลงดินบริเวณรอบลำต้นและภายในทรงพุ่ม ก่อนราดสารควรมีการให้น้ำเสียก่อนและควรอยู่ในระยะใบพวงจนถึงใบเพสลาด หลังราดสารแล้ว ควรมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด