สารกำจัดวัชพืชบีเซฟ

ชื่อสามัญ : บิวทาคลอร์
(butachlor 60% w/v ec)


คุมเลนก่อน แน่นอนกว่า หมดปัญหาหญ้าดอกขาว
พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าว กกขนาก,กกทราย,ขาเขียด,หญ้าข้าวนก,หญ้าดอกขาว,หญ้านกสีชมพู,หนวดปลาดุก,เทียนนา,โสนคางคก 200-250 มล. / ไร่ หรือ 50-63 มล. / งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด