สารกำจัดวัชพืชโคชชิ่ง

ชื่อสามัญ : โคลมาโซน+โพรพานิล
(clomazone + propanil 12% + 27% ec)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าวนาหว่านน้ำตม หญ้าไม้กวาด,หญ้าข้าวนก,ผักปอดนา,กกขนาก,กกทราย,หนวดปลาดุก 300-350 มล. / ไร่ หรือ 75-90 มล. / งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด