สารกำจัดวัชพืชซัมมิท

ชื่อสามัญ : บิสไพริแบคโซเดียม
(bispyribac-sodium 10% sc)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าวนาหว่านน้ำตม โสน,กกขนาก,กกทราย,ขาเขียด,ตาลปัตรฤาษี,ผักปอดนา,หญ้าข้าวนก,หญ้านกสีชมพู,หนวดปลาดุก 20 มล. /ไร่ หรือ 5 มล. /งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด