ฮอร์โมนพืชโรดแม็บ

ชื่อสามัญ : ฟิโพรนิล
(fipronil 5% sc)


พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
เงาะ เพลี้ยไฟ 10-20 มล.
เบญจมาศ เพลี้ยไฟ,เพลี้ยไฟดอกกล้วยไม้ 30 มล.
เยอร์บีร่า เพลี้ยไฟ,เพลี้ยไฟดอกกล้วยไม้ 30 มล.
แตงโม เพลี้ยไฟ 10-20 มล.
กระเจี๊ยบเขียว เพลี้ยจักจั่นฝ้าย,เพลี้ยอ่อน 20 มล.
กล้วยไม้ เพลี้ยไฟฝ้าย 30 มล.
กล้วยไม้ เเพลี้ยไฟข้าว 10-20 มล.
กล้วยไม้ เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 40-50 มล.
กล้วยไม้ เพลี้ยกระโดดหลังขาว 50 มล.
กล้วยไม้ หนอนกอข้าว 40 มล.
กล้วยไม้ หนอนปลอกข้าว 50 มล.
กล้วยไม้ แมลงบั่ว 20-40 มล.
กล้วยไม้ หนอนห่อใบข้าว 40 มล.
ข้าวโพด เพลี้ยไฟข้าวโพด 15 มล.
ดาวเรือง เพลี้ยไฟ 10 มล.
ถั่วฝักยาว หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว 10-20 มล.
ถั่วลันเตา หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว 10-20 มล.
ถั่วลันเตา หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว 10-20 มล.
บัว เพลี้ยไฟ 20-40 มล.
พริก เพลี้ยไฟพริก 10-20 มล.
พืชตระกูลกะหล่ำ ด้วงหมัดผัก,หนอนแมลงวันชอนใบกะหล่ำ,หนอนใยผัก,หนอนคืบกะหล่ำ, 20-40 มล.
มะเขือเทศ แมลงหวี่ขาวยาสูบ,หนอนชอนใบ 40 มล.
มะนาว เพลี้ยไฟพริก 8-12 มล.
มะลิ เพลี้ยไฟ 20 มล.
มะลิ หนอนเจาะดอกมะลิ 40 มล.
มังคุด เพลี้ยไฟพริก 5-10 มล.
มันเทศ ด้วงงวงมันเทศ 20 มล.
ส้มเขียวหวาน เพลี้ยไฟพริก 8-12 มล.
ส้มโอ เพลี้ยไฟพริก 8-12 มล.
หอม เพลี้ยไฟ,หนอนชอนใบหอม 10-20 มล.
องุ่น เพลี้ยไฟพริก 10 มล.
อ้อย ปลวกอ้อย 80 มล.
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด