สารกำจัดแมลงแอพพรูพ

ชื่อสามัญ : บูโพรเฟซิน
(buprofezin 25% wp)


คุมไข่ไม่ให้เกิด คุมกำเนิดตัวแก่ เพลี้ยกะโดดสีน้ำตาล
พืชปลูก/CROP ศัตรูเป้าหมาย/TARGET PEST อัตราการใช้/น้ำ 20 ลิตร
ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 60 กรัม
ฝ้าย แมลงหวี่ขาวยาสูบ,เพลี้ยจักจั่นในฝ้าย 20 กรัม
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 บริษัท คร็อพ ซายน์ จำกัด